technik mechatronik 311410

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
http://mechaniak.com.pl/
  • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
http://zsz2.bialystok.pl/
  • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych