kucharz 512001

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. M. Grzegorzewskiej w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
http://www.zs16.pl/
  • T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
http://www.zsg.bialystok.pl/
  • T.6. Sporządzanie potraw i napojów