technik elektryk 311303

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
http://www.zse.biaman.pl/
  • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych