monter mechatronik 742114

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
http://zsz2.bialystok.pl/
  • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych