technik turystyki wiejskiej 515203

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
http://www.zsrckp.pl/
  • T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
  • T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego