technik usług fryzjerskich 514105

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
http://www.zstio.net.pl/
  • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  • A.23. Projektowanie fryzur
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
http://zsz2.bialystok.pl/
  • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  • A.23. Projektowanie fryzur