technik teleinformatyk 351103

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
http://www.zse.biaman.pl/
  • E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
  • E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych