technik geodeta 311104

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
http://www.zsbg.bialystok.pl/
  • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
  • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
  • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami