technik budownictwa 311204

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
http://www.zsbg.bialystok.pl/
  • B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
  • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • B.20. Montaż konstrukcji budowlanych
  • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych