pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. M. Grzegorzewskiej w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
http://www.zs16.pl/
  • T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie