technik hotelarstwa 422402

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
http://www.zsg.bialystok.pl/
  • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
http://www.ekonomik.bialystok.pl/
  • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
http://www.zstio.net.pl/
  • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
http://zsz2.bialystok.pl/
  • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie