kelner 513101

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
http://www.zsg.bialystok.pl/
  • T.10. Organizacja usług gastronomicznych
  • T.9. Wykonywanie usług kelnerskich