technik rolnik 314207

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
http://www.zsrckp.pl/
  • R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej