stolarz 752205

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
http://zstbial.w.interia.pl/
  • A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich