technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
http://www.zsbg.bialystok.pl/
  • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej