Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

O CKU

Oferta na rok szkolny 2013/2014

Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku


Technik
bezpieczeństwa
i higieny pracy
Florysta
Technik
informatyk
Technik
rachunkowości

Opiekunka
dziecięca
Opiekun
osoby starszej
Technik pojazdów
samochodowych

Bezpłatnych KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH


Sprzedawca
Fotograf
Technik
cyfrowych procesów
graficznych
Technik
handlowiec

Technik
ekonomista
Technik
logistyk
Technik
agrobiznesu
Technik
rolnik

Oferta Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego
Oferta Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
Więcej informacji na stronie CKU