Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. M. Grzegorzewskiej w Zespole Szkół 16 w Białymstoku

O szkole

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014


Kucharz
Mechanik pojazdów
samochodowych
Ogrodnik
Pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej

Więcej informacji na stronie szkoły