Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

O szkole

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014


Technik budownictwa
Technik drogownictwa
Technik geodeta
Technik urządzeń
i systemów
energetyki odnawialnej
Technik urządzeń sanitarnych

Więcej informacji na stronie szkoły