Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

O szkole

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014


Kelner
Technik
hotelarstwa
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych

Cukiernik
Kucharz

Więcej informacji na stronie szkoły