Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

O szkole
Informacja
o naborze

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014


Technik
mechanik
Technik
mechatronik
Technik
pojazdów
samochodowych

Elektromechanik
pojazdów
samochodowych
Mechanik
pojazdów
samochodowych

Więcej informacji na stronie szkoły