Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014


Technik
architektury
krajobrazu
Technik
informatyk
Technik
mechanizacji
rolnictwa
Technik
rolnik
Technik
turystyki
wiejskiej
Technik
weterynarii
Mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
XVII Liceum
Ogólnokształcące

Więcej informacji na stronie szkoły