Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

O szkole

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014


Technik
mechanik
Technik
pojazdów
samochodowych
Technik
technologii
drewna

Mechanik
pojazdów
samochodowych
Stolarz

Więcej informacji na stronie szkoły