Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

O szkole
Integracja

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014


Technik
technologii
odzieży
Technik
hotelarstwa
Technik
informatyk
Technik
obsługi
turystycznej
Technik
organizacji
reklamy

Technik
usług
fryzjerskich
Technik
masażysta
Technik
prac
biurowych
Technik
tyfloinformatyk
Liceum
Ogólnokształcące

Więcej informacji na stronie szkoły