Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

O szkole

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014


Technik
administracji
Technik
eksploatacji
portów i terminali
Technik
informatyk
Technik
transportu
drogowego
Technik
usług
kosmetycznych
Technik
usług pocztowych
i finansowych

Więcej informacji na stronie szkoły